[1]
I. G. A. Diah Yuniti, “‘BAKTERI LIBEROBACTER ASIATICUM MENYEBAR PADA TANAMAN JERUK DENGAN BERBAGAI GEJALA SERANGAN PENYAKIT CVPD’”, teknikgradien, vol. 8, no. 2, pp. 149-165, Sep. 2016.