(1)
Ardana, P. D. H.; Soriarta, K.; Widnyana, I. G. A.; Diasa, I. ANALISIS DEBIT BANJIR RANCANGAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI TUKAD MATI Studi Kasus: Daerah Aliran Sungai Tukad Mati. teknikgradien 2021, 13, 58-70.